lørdag 27. august 2011

Skeitreff august 2011

Folk og røvere
Hvor er stiguden ?
En vi kjenner godt i front :-)


Flott vær og en pust i bakken